Rebranding –  ZBYSZKO Centrum Sportowo – Rekreacyjne. Projekt koncepcyjny.
Zrealizowany w ramach zajęć podczas II roku studiów. 
Inspiracją do stworzenia logotypu był wizerunek rumaka, jego charakter. Zdecydowałam się wybrać konia w dynamicznej pozie, następnie uprościłam jego kształt do postaci wektorowej. Zastosowany krój pisma jest bezszeryfowy i minimalistyczny, tak aby przy długiej nazwie i mocnym sygnecie nie zaburzać odbioru logo. 
Projekt zakładał unowocześnienie obecnie funkcjonującego znaku i maksymalnego uproszczenia.