Redesign strony internetowej www.brand24.com – projekt koncepcyjny. Na rebranding poświę- ciłam 24h więc było to zadanie ekspresowe. 

Wykonałam dwa mood boardy, na podstawie jednego z nich stworzyłam wiferame dla wersji mobile oraz desktop.  Ze względu na ograniczoną ilość czasu skupiłam się na wersji mobile.

Założeniem projektu było rozjaśnienie strony, zbudowanie przestrzeni  oraz unowocześnienie wyglądu. Obecnie funkcjonująca wersja strony jest w niskim stopniu dostosowana do urządzeń mobilnych dlatego skupiłam się, aby nadać jej charakteru i zwiększyć potencjał sprzedażowy. Projekt zakłada wprowadzenie elementów animowanych np. funkcjonalności wykorzystujących scrollowanie strony ( scrollmagic ). 

Podczas projektowania strony skupiłam się na wersji na urządzenia mobilne. Jednak znalazłam jeszcze chwilę, alby wypracować zarys strony w wersji desktopowej.